O escaparate que observa ós seus clientes

O software da Universidade de Vigo analiza as caras dos potenciais compradores, a súa idade e sexo, para ofrecerlles produtos