O reloxo astronómico de Praga

Así é este espectacular cronógrafo que tamén ofrece o tempo sidéreo