Resucitadores adaptados por control remoto á respiración do paciente

A firma Tecdesoft deseñou un equipo médico aplicando os seus coñecementos de algoritmia