Domingo 21 Abril 2024

Susana Peña

A concha de mexillón descontamina augas con mercurio

Unha tese da Universidade de Vigo revela que é un gran adsorbente deste metal pesado