A USC reduce no 2015 o seu déficit en 1,6 millóns...

A institución pechou o exercicio do pasado con superávit e acelera a redución da súa débeda