Convocadas estadías en América e Asia para o personal non docente...

Unha oportunidade para o PAS de coñecer outras universidades de América e Asia