Domingo 21 Abril 2024

Stefano Longo

Unha investigación para aforrar enerxía nas depuradoras de augas

A tese de Stefano Longo, dentro do proxecto ENERWATER da Universidade de Santiago, mellora a eficiencia das EDAR