Unha tese de Vigo tenta mellorar os parques eólicos en casos...

Unha tese analiza o comportamento dos aeroxeradores ante as reducións temporais de tensión na rede eléctrica