Santiago acolle o primeiro encontro europeo da rede SOLA de ‘spin-offs’

Participan universidades de Europa e América para a creación de empresas dende grupos de investigación

Un millón de euros da UE para un plan de spin-offs...

O programa SOLA fomentará a creación de novas empresas dende os grupos de investigación da universidade