Domingo 21 Abril 2024

smartphone

The Big Bell Quest, o xogo de móbil que rachou cunha teoría de Einstein

Máis de 100.000 persoas contribúen a rebater ao científico, que consideraba que dous obxectos suficientemente afastados non poden interactuar entre si

Un espía para compras con smartphone

Enxeñeiros de Ourense consiguen 80.000 baixadas do seu programa para estudar o comercio por dispositivos móviles, que xa é o 14% do mercado online