Alta tecnoloxía para criar polos, pavos e galiñas

A empresa galega Sinergia G6 ofrece ás explotacións melloras ambientais e produtivas