Un acordo entre a Universidade de Vigo, a Xunta e o...

Facilitar a realización de actividades conxuntas entre a comunidade investigadora vinculada á Universidade de Vigo, o Servizo Galego de Saúde e a Fundación Biomédica...