Descobren máis de 100.000 virus a través da análise de mostras...

O CSIC participa nun equipo internacional que usou un programa de computación na nube para achar de miles de patóxenos de ARN, como o SARS-CoV-2