Xeólogos e médicos medirán os niveis de radón da Cova do...

Os estudosos agardan atopar concentración do gas nas fallas profundas e activas en épocas recentes da gruta mindoniense