Por que os cogomelos son indispensables para conservar o planeta

Un bo estado de saúde dos fungos que habitan nos bosques é clave para o funcionamento dos ecosistemas forestais