Un grupo da UVigo confirma a exclusión dos saurópodos das zonas...

Segundo o estudo, de participación internacional, estes dinosauros exhibían unha fisioloxía única cunha maior variación na temperatura interna