A santísima toponimia de Galicia

O país posúe a maior densidade de lugares con haxiotopónimos de Europa