Oito gráficos sobre o avellentamento e o despoboamento en Galicia

O Instituto Galego de Estatística amosa en varios dos seus indicadores o notable cambio demográfico que está experimentando o país

Como se todo Ordes morrera: o peor saldo vexetativo en Galicia...

A comunidade rexistrou en 2016 19.062 nacementos e 31.757 defuncións, a maior cifra de mortes desde 1975