María Martinón, primeira española que recibe a Medalla Rivers do prestixioso...

O galardón á científica ourensá outórgao o Royal Anthropological Institute, a organización máis antiga do mundo dedicada ao estudo da antropoloxía