Mazarelos: unha nova revista para contar a historia e a cultura...

Un grupo de estudantes da Facultade de Historia da Universidade de Santiago busca financiamento para lanzar a publicación en papel