Martes 5 Marzo 2024

Resonancia Magnética Nuclear

O software galego que empregan Bayer, Harvard e o Pentágono

Mestrelab naceu como unha spin-off dun departamento universitario e pouco máis de 10 anos despois é unha empresa con clientes en máis de 70...

El software gallego que emplean Harvard, Bayer y el Pentágono

Mestrelab nació como spin-off de un departamento universitario y poco más de 10 años después es una empresa con clientes en más de 70...

Investigadores de Química da USC publican en Oxford un libro sobre resonancia magnética nuclear

Investigadores de Química da USC publican en Oxford un libro sobre resonancia magnética nuclear En A Asignación da Configuración Absoluta por RMN utilizando Axentes Derivatizantes...