Sábado 20 Abril 2024

relixiosos

Os galegos son os que menos confían nos relixiosos en España

A enquisa sobre a percepción social da ciencia amosa tamén que a confianza nos científicos está por riba da media estatal