A Praia dos Cristais, un areal en milleiros de cores

Esta cala situada en Laxe encandea coa súa imaxe multiculor na Costa da Morte