Máis do 91% dos rapaces galegos de 5 a 15 anos...

Un informe da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia recolle que a porcentaxe ascende ao 99% na franxa de 10 a 15 anos