pinturas rupuestres

Descobren en Ourense novas pinturas rupestres do Neolítico

O conxunto de cor vermella está relacionado coas primeiras sociedades agro-pastorís na zona do val do Támega