Phytophthora cinnamomi

Unha tese aborda a mellora xenética da sobreira e a aciñeira fronte ao mal da “seca”

A investigadora Vanesa Carlos estudou no Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas a mellora da tolerancia das árbores ao fungo "P. cinnamoni"