Sábado 20 Xullo 2024

PhiPredictor

Un modelo matemático permite saber que científico chegará a ter praza propia

Hai unha praza por cada 200 investigadores avanzados e un equipo internacional crea unha web para predicir o seu futuro