Pergamiño Sharrer

Transcriben todas as cantigas da lírica profana galego-portuguesa

Unha base de datos creada por investigadoras da USC, pioneira en todo o mundo, recolle os textos tal e como están copiados nos cancioneiros