Patricia Zunino

Os oceanógrafos físicos franceses abordan o barco

Patricia Zunino, do IFREMER gao, cóntanos o seu traballo a bordo do Sarmiento de Gamboa