Patricia Martín Rodilla

O CSIC deseña un novo software para analizar información arqueolóxica

Unha tese no Incipit de Galicia crea un programa para analizar os datos dos sitios arqueolóxicos