Orión sobre a illa de Pascua

A constelación do Cazador corusca sobre as esculturas dos moai