A palla de trigo, posible fonte de produtos para a industria...

Investigadores da UVigo procesaron este residuo agrícola para obter compostos de alto valor engadido

Crean novos métodos para facer azucres ou biocombustible coa palla de...

A industria agroalimentaria enfróntase ao reto de xestionar os seus residuos e faino, entre outras liñas de actuación, buscando a través da I+D novos...