Unha mellora na fabricación de próteses dentais con selo da UVigo

O investigador Óscar Barro demostrou na súa tese a viabilidade da técnica de deposición de enerxía dirixida por láser (LDED)