Unha antena alemá no monte do Castro

Os xermanos residentes en Vigo montaron unha estación telegráfica de urxencia na I Guerra Mundial tras o corte do seu cable