Lendas sobre un lugar aínda enigmático

Ritos e tradicións rodean A Lanzada desde hai séculos