Domingo 21 Abril 2024

NGC 6960

A nebulosa Vasoira da Meiga

Este anaco de po cósmico da nebulosa do Veo ten a catalogación de NGC 6960