A galaxia NGC 5866, de canto

As galaxias de disco son ás veces abraiantemente delgadas