Domingo 25 Febreiro 2024

NGC 5101

NGC 5078 e amigos

Un ceo con dúas galaxias: a espiral barrada NGC 5101 e o sistema NGC 5078, case de canto