Venres 19 Abril 2024

NGC 2403

NGC 2403 en Camelopardalis

O magnífico universo illa NGC 2403 aparece na constelación Camelopardis