A saúde esquecida dos voluntarios: risco de cancro e danos respiratorios...

Varios estudos realizados sobre o terreo e en anos posteriores amosaron efectos nocivos nas persoas que estiveron limpando o fuel