Domingo 14 Abril 2024

National Museum of Natural History

Un grupo da UVigo confirma a exclusión dos saurópodos das zonas frías

Segundo o estudo, de participación internacional, estes dinosauros exhibían unha fisioloxía única cunha maior variación na temperatura interna