Por que os adolescentes ignoran a voz das súas nais?

A partir dos 12 anos hai un cambio no desenvolvemento neurolóxico do individuo e as voces maternas teñen menos impacto que as non familiares