Propoñen o granito de San Pedro para entrar no “Patrimonio da...

Desta canteira coruñesa saíron o pedestal da Torre de Hércules e parte dos monumentos da Coruña e Santiago, ademais do pavimento da rúa Real e Os Cantóns