O Parque de Monfragüe, foto do día da NASA

Este ceo nocturno sobre o parque nacional estremeño dá hoxe a volta ao mundo