Miodesopsias: esas cousas que flotan dentro dos teus ollos

Non hai que preocuparse por eses diminutos obxectos que semellan vermes transparentes