Falar dúas linguas protexe as neuronas

Un estudo internacional conclúe que as persoas bilingües ou que aprenden unha segunda lingua teñen máis materia branca no cerebro