Meridiano de Fisterra: facer de Galicia o centro do mundo

Gañou Greenwich, pero Martín Sarmiento traballou para que o cabo Fisterra fora o centro do mundo

A hora de Berlín non inflúe nos nosos ritmos de vida

Os traballadores non comen nin se deita á mesma hora se tomamos como referencia a luz solar, segundo un estudo da Universidade de Sevilla