Phottic: as imaxes da nosa vida a través da rede

Esta plataforma organiza, localiza e expón os fondos fotográficos de persoas e institucións

Phottic: las imágenes de nuestra vida a través de la red

Esta plataforma organiza, localiza y expone los fondos fotográficos de personas e instituciones