Convocan axudas para despregar redes de 100 megas nos núcleos rurais...

Os operadores de telecomunicacións poden presentar os proxectos ata o 16 de febreiro para os núcleos de menos de 300 habitantes