Xeran na Estación Espacial o quinto estado da materia: o condensado...

O laboratorio espacial, ideado pola NASA, conseguiu producir unha materia exótica ultrafría que permitirá afondar en novos aspectos da física fundamental

Físicos galegos obteñen novos resultados sobre a oscilación materia-antimateria

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías coordina unhas medicións que poden achegar novas pistas da orixe e composición da materia escura

Físicos da USC confirman no acelerador do CERN a simetría entre...

O experimento ALICE revela as simetrías das leis da Física entre partículas e antipartículas

A USC profunda no desequilibrio entre materia e antimateria no universo

Unha tese da USC pon a proba o Modelo Estándar da Física de Partículas